سلول های عصبی

ایران اولین کشور صاحب فناوری ترمیم ضایعات نخاعی با استفاده از سلول های عصبی «شوان» در جهان است
ضایعات نخاعی جراحتی عمدتا به دلیل وقوع حوادث موتورسواری و پس از آن سقوط از ارتفاع و درگیر شدن در اقدامات خشونت آمیز روی می دهند. اما شاید زمانی که دانشمندان و مهندسان برجسته دنیای فناوری های نوین پزشکی به حقیقت تلخی همچون سهم بیشتر جوانان و نوجوانان در این گونه ضایعات بر می خورند، تلاش آنها برای یافتن راه های نوین درمانی و فراهم آوردن امکان «راه رفتن» برای این بیماران دو چندان می شود. با تایید روش سلول درمانی ضایعات نخاعی به کمک سلولهای عصبی نوع شوان نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور صاحب این روش ثبت شد.

*ایران در جمع غول های تحقیقاتی درمان ضایعات نخاعی دنیا
https://www.mehrnews.com/news/443787/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

پاسخ دهید