صنعت هوا فضا

ایران جزو هشت کشور برتر دنیا در صنعت هوا-فضا است. (سکوی پرتاب ، موشک ، ماهواره و سامانه دریافت تصاویر )

پاسخ دهید