پرنفوذترین

ایران سازنده ی پر نفوذترین موشک ضد زره دنیا است.(موشک دهلاویه)
دهلاویه یک موشك هدایت‌شونده ضدتانک مي باشد كه با بهره‌برداری از سیستم هدایت بومی و بسیار پیشرفته که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است و در مقابل انواع جنگهای الکترونیکی مقاوم است. سرجنگی بسیار قدرتمند، قابلیت نفوذ در زره واکنشی انفجاری، موتور پرواز موشک‌انداز و قابلیت حمل توسط نفر موجب شده که سامانه موشکی ضد زره دهلاویه به یک جنگ‌افزار بسیار کارآمد در انهدام اهداف زرهی تبدیل شود. این سامانه موشکی می‌تواند اهداف متحرک و ثابت زرهی، اهداف دریایی و هوایی مانند بالگردها را منهدم نماید.

پاسخ دهید