سریع ترین اژدر

ایران سازنده ی سریع ترین موشک زیردریایی جهان به نام اژدر « حوت » است.

پاسخ دهید