آینده سازان طلایی

جوانان و آینده سازان این مرز و بوم، تا کنون ۷۰۰ مدال رنگارنگ در المپیادهای علمی دانش آموزی و رتبه پنجم دنیا را در این زمینه کسب کرده اند

پاسخ دهید