هوش مصنوعی

ایران در زمنیه ی هوش مصنوعی با پیشرفتی چشمگیر، به رتبه شانزدهم جهان ارتقا پیدا کرده است.

پاسخ دهید