انتخابات ها

بعد از گذشت دهه ها، میزان مشارکت مردم در انتخابات های مختلف، در بالاترین سطوح و درصدها در سطح جهان است.

پاسخ دهید