توسعه انسانی

بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد، ایران در ۴ دهه گذشته بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی در جهان داشته است. (آموزش، اقتصاد و بهداشت)

پاسخ دهید